Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Intrekkingsbesluiten inzake opkomende technologieën

De ACM heeft bij besluit van 17 mei 2017 verschillende elektriciteitsproductie-eenheidstechnologieën als opkomende technologie geclassificeerd. Het betrof vier producenten en totaal zes eenheden:

  • Dachs Stirling SE Erdgas en Dachs Stirling SE Flüssiggas (producent: Senertec GmbH)
  • ÖkoFENPellematic Smart_e ST16 (producent: ÖkoFEN Forschungs-un Entwicklungs Ges m.b.H.)
  • Remeha eVita 28c -1kWe en Remeha eVita 25s - 1kWe (producent: Remeha B.V.)
  • NCM- 1130 HH - 1kWel (producent: KD Navien co, Ltd)

De producenten hebben toentertijd op grond van Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna: RfG Verordening), een verzoek om deze eenheden als zodanig te classificeren bij de ACM ingediend.

De producenten moesten vanaf bovengenoemde datum elke twee maanden een update van de verkoop in Nederland van deze eenheden bij de ACM indienen. Sinds 17 juli 2017 heeft de ACM geen verkoopinformatie meer ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben de toezichthouders van de verschillende lidstaten met elkaar overlegd en hebben besloten deze classificatie als opkomende technologie in te trekken.

RfG Verordening

Deze verordening heeft een netcode vastgesteld met de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproductie-installaties, namelijk synchrone elektriciteitsproductie-eenheden, power park modules en offshore-power park modules op het geïnterconnecteerde systeem. De verordening draagt op die manier bij tot het waarborgen van eerlijke mededingingsvoorwaarden op de interne elektriciteitsmarkt, het waarborgen van de systeemveiligheid, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en het vergemakkelijken van de Uniebrede handel in elektriciteit.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt hebben ontvangen.

 

Documenten

Intrekkingsbesluit SenerTec (PDF - 193.23 kB) Intrekkingsbesluit ÖkoFEN (PDF - 194.08 kB) Intrekkingsbesluit Remeha (PDF - 193.24 kB) Intrekkingsbesluit KD Navien (PDF - 193.42 kB)