Kruimelpad

Nieuwsbericht

Incassobureau Intrum Nederland niet langer onder verscherpt toezicht

06-03-2020

Intrum Nederland, voorheen Intrum Justitia, houdt zich aan zijn toezegging over het incasseren van vorderingen bij consumenten. Hiermee worden consumenten beschermd tegen onterechte en agressieve incassopraktijken. De ACM is positief over de naleving en zal Intrum Nederland daarom niet langer onder verscherpt toezicht houden. Intrum Nederland deed eerder een toezegging aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek van de toezichthouder naar aanleiding van ontvangen klachten. Intrum Nederland is een van de grootste partijen in de incassobranche. De ACM treedt op tegen oneerlijke incassopraktijken. Klachten van consumenten bij ACM ConsuWijzer zijn belangrijk voor haar toezicht.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De ACM heeft de afgelopen jaren verschillende incassobureaus aangepakt. Met boetes, het vastleggen van toezeggingen en waarschuwingen heeft de ACM zich ingespannen om de problemen van consumenten met agressieve en onterechte incasso te verminderen. Het is belangrijk dat incassobureaus zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid richting consumenten.”

Consumentgericht incasseren

De belangrijkste toezeggingen die Intrum Nederland heeft gedaan zijn:

  • geen ontoelaatbare druk uitoefenen om consumenten te laten betalen;
  • niet meer kosten rekenen dan volgens de wet is toegestaan;
  • consumenten 14 dagen de tijd geven om openstaande rekeningen te betalen voordat incassokosten worden gerekend;
  • duidelijk met consumenten communiceren over de vorderingen en hun vragen beantwoorden.

De ACM stelde eerder vast dat  incassobureaus consumenten onder druk zetten om onterechte rekeningen, zoals bij ongevraagde toezending, te betalen. De ACM treedt daarom op tegen oneerlijke handelspraktijken van incassobureaus. De ACM kan boetes opleggen tot maximaal 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet.

Voorlichtingscampagne over rechten consument bij incasso

De ACM heeft gekozen voor een bredere aanpak van de problemen met oneerlijke incassopraktijken dan alleen door middel van handhaving. Eerder heeft de ACM ingezet op het geven van voorlichting aan consumenten over hun rechten bij incasso. De campagne ‘Betaal, maar alleen als het klopt”  was erop gericht om consumenten weerbaarder te maken. Ook heeft de ACM hulpmiddelen voor schuldhulpverleners ontwikkeld en opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid gewezen.

Wetgeving

Om de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren, is wetgeving in voorbereiding waarin extra kwaliteitseisen worden gesteld aan incassobureaus. De ACM denk hierover mee vanuit de ervaringen met de incassobranche.