Kruimelpad

Huurders met warmtegeschil kunnen vanaf 1 juli bij Huurcommissie terecht

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor verhuurders en Vereniging van Eigenaren die warmte leveren aan hun huurders of leden. Die vallen namelijk niet langer onder de Warmtewet. Levering van warmte komt onder de nutsvoorzieningen of de servicekosten te vallen en daarmee onder het huurrecht. De Huurcommissie behandelt vanaf 1 juli klachten en geschillen over warmte.

Vanwege deze wetswijziging heeft de ACM besloten een handhavingsverzoek af te wijzen van huurders van een woningstichting in Maastricht. In die situatie was het onder andere onduidelijk wie de leverancier van warmte was: de woningstichting of de Vereniging van Eigenaren. In beide gevallen kunnen de huurders bij de Huurcommissie terecht om hun klacht te laten behandelen. Verdere handhaving van de ACM was daarom niet doelmatig. De ACM heeft de bewoners gewezen op de mogelijkheid om de Huurcommissie in te schakelen.

De ACM ontvangt met enige regelmaat signalen over warmte. Deze signalen zijn voor de ACM zeer waardevol om het toezicht op deze wet vorm te geven. Een vermoeden van overtreding van de warmtewet is te melden via de website van de ACM.

 

Zie ook