Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Heijmans Infra wil Dynniq Energy overnemen (concentratiemelding)


Heijmans Infra B.V. wil Dynniq Energy B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 25 mei 2022 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • Heijmans Infra: De activiteiten van bouwbedrijf de Heijmans-groep, waar Heijmans Infra deel van uitmaakt, zijn georganiseerd binnen een aantal bedrijfsstromen: Vastgoed, Bouw & Techniek (bestaande uit Woningbouw en Utiliteitsbouw), Energie en Infra. Het onderdeel Infra richt zich op het aanleggen, verbeteren en onderhouden van weginfrastructuur en openbare ruimte in Nederland; inclusief bijbehorende installaties en locatie gebonden objecten.
  • Dynniq Energy: Dynniq Energy is een elektrotechnisch bedrijf met activiteiten die zich uitstrekken over vrijwel het gehele elektriciteitsdomein in Nederland. Dat domein strekt zich uit vanaf de opwekking van elektriciteit tot het gebruik van die elektriciteit door de eindconsument, waarbij Dynniq Energy zeer beperkt actief is in het zogeheten vrije domein, waar de markt voor concurrentie is opengesteld. Dynniq Energy is niet betrokken bij de engineering, realisatie of onderhoud van projecten waarmee elektriciteit wordt opgewekt, maar haar expertise begint op het niveau daaronder: het transport van die elektriciteit via het hoogspanningsnetwerk, naar de regionale middenspannings- en laagspanningsnetten en uiteindelijk naar de consument.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355