Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring wijziging ontwerp transmissierechten Core-regio TenneT FCA Verordening

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de wijziging van het regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten in de Core-regio goed.

Het regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Wijziging ontwerp transmissierechten Core-regio

Op basis van artikel 31 FCA Verordening moet TenneT een voorstel indienen voor het regionale ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de capaciteitsberekeningsregio’s met de biedzonegrenzen waar TenneT verantwoordelijk voor is. Het voorliggende voorstel betreft een wijziging van het bestaande regionale ontwerp voor de Core-regio. De Core-regio omvat onder meer de biedzonegrenzen Nederland – Duitsland en Nederland – België. De wijziging betreft de opname van twee nieuwe biedzonegrenzen in het regionale ontwerp: de grenzen Tsjechië – Slovakije en Duitsland/Luxemburg – Oostenrijk.

De transmissiesysteembeheerders van de Core-regio hebben het voorstel gezamenlijk opgesteld. TenneT heeft dit voorstel op 7 december 2017 aan de ACM voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 12 juli 2018 keurt de ACM het voorstel voor de wijziging ontwerp transmissierechten Core-regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Core-regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring wijziging ontwerp transmissierechten Core-regio TenneT FCA Verordening (PDF - 17.03 MB)