Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring toerekeningssysteem Loodswezen 2019-2023

Wat heeft de ACM besloten?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemt in met het toerekeningssysteem dat het Nederlands Loodswezen op 26 april 2018 bij de ACM heeft ingediend. Het gaat om de periode 2019 tot en met 2023.

Het nieuwe toerekeningssysteem is een verlenging van het oude. De tekst van het nieuwe systeem is op een aantal onderdelen duidelijker gemaakt.

Wat is er aangepast?

De loodsen maken gebruik van vaartuigen bij het beloodsen van zeeschepen. De kosten voor de afschrijving van deze vaartuigen komen in de loodsgeldtarieven terecht. De beschrijving van de afschrijvingsmethode van deze vaartuigen is uitgebreid.

Daarnaast is de toerekening van kosten in de regio Scheldemonden duidelijker beschreven. In deze regio werken de Nederlandse loodsen samen met de Vlaamse loodsen. Het toerekeningsysteem beschrijft de wijze waarop de kosten van deze samenwerking worden toegerekend.

Toerekeningssysteem

Het toerekeningssysteem bevat regels over hoe de kosten van het Nederlands Loodswezen moeten worden berekend. Dit zorgt ervoor dat alleen toegestane kostensoorten in de loodsgeldtarieven terecht komen. De reders betalen deze tarieven. Deze kosten maken daardoor deel uit van de vervoerskosten van producten.

Het toerekeningssysteem is door het Loodswezen geconsulteerd onder belanghebbende partijen. Deze partijen hebben ook kennis genomen van het definitieve toerekeningssysteem. Belangstellenden die het toerekeningssysteem in willen zien, kunnen zich tot het Loodswezen wenden.

Nieuwe Loodswet

De ACM stemt in met een toerekeningssysteem voor de loodsen met een looptijd van vijf jaar. Mocht in deze periode de nieuwe Loodsenwet worden ingevoerd, dan wordt deze periode ingekort en moet het Loodswezen een aangepast toerekeningssysteem aan de ACM voorleggen.

Rol ACM

Zeeschepen kunnen niet zomaar aanmeren in een Nederlandse zeehaven. Ze zijn verplicht een loods aan boord te nemen. Deze loodsen hebben een monopoliepositie. Daarom houdt de ACM toezicht op de efficiency, kwaliteit en tarieven van de loodsen. Hun klanten, de rederijen, betalen zo een prijs die gebaseerd is op doelmatige kosten bij een bepaalde kwaliteit en op een wettelijk vastgesteld uurtarief. De ACM bepaalt welke kosten de loodsen mogen opnemen in hun prijs, beoordeelt voorgestelde tarieven en stelt tarieven vast in een tariefbesluit.

 

Documenten

Goedkeuring toerekeningssysteem Loodswezen 2019-2023 (PDF - 405.55 KB)