Kruimelpad

Onderzoek

Gewijzigde melding internationale passagiersdienst per spoor - 4e Eurostar

17-01-2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van NS Internationaal B.V. een gewijzigde melding ontvangen van het voornemen om een additionele vierde treindienst tussen Amsterdam Centraal/Rotterdam Centraal en London St Pancras (Verenigd Koninkrijk) te onderhouden. Deze dienst zal, in afwijking van de eerdere melding van NS Internationaal B.V. die de ACM op 11 juli 2019 heeft gepubliceerd, met ingang van 18 mei 2020 worden uitgevoerd in samenwerking met Eurostar International Ltd.

Welke frequentie en capaciteit heeft de nieuwe treindienst?

De frequentie van deze extra treindienst is één keer per werkdag, per richting, in aanvulling op de reeds bestaande drie treinen per richting per werkdag. Ook op enkele feestdagen zal in beide richtingen een extra trein rijden. De additionele treindienst betreft dus een uitbreiding van de huidige Eurostar-dienst van drie treinen per werkdag in beide richtingen naar vier treinen per werkdag in beide richtingen, alsmede een uitbreiding van het aantal treinen tijdens feestdagen. De treindienst heeft een capaciteit van 900 stoelen.

Op welke stations stopt de trein?

De treindienst verbindt station Amsterdam Centraal, Nederland met station London St Pancras, Verenigd Koninkrijk. Halteringen vinden plaats op de tussen gelegen stations Rotterdam Centraal, Nederland en Brussel Zuid, België. Eén van de treinen zal ook op Lille Europe halteren.

Het voornemen is dat de vierde Eurostar-dienst (evenals overige Eurostar-diensten) een rechtstreekse verbinding wordt tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal en London St Pancras. In Brussel-Zuid dienen passagiers op dit moment nog uit te stappen om daar door een veiligheids- en grenscontrole te gaan. Als de veiligheids- en paspoortcontrole in Nederland uitgevoerd kan worden, zal de vierde Eurostar-dienst andere halteringen kennen dan de huidige drie diensten op het traject.

Aanvragen van een onderzoek door ACM

De betrokken concessieverlener, de betrokken concessiehouder, de infrastructuurbeheerder en andere belanghebbende bevoegde autoriteiten (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) hebben de mogelijkheid bij de ACM een onderzoek aan te vragen naar de impact van de voorgenomen additionele treindienst op het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies. De aanvraag moet voldoen aan artikel 6 lid 1 en lid 2 van Uitvoeringsverordening 869/2014/ EU en kan tot één maand na publicatie van deze melding op haar website, bij de ACM worden ingediend. De ACM verwacht naar aanleiding van deze gewijzigde melding geen aanvraag tot nader onderzoek.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag