Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigde beleidsregel doelmatige investeringen netbeheerders

Vaststelling gewijzigde beleidsregel

De ACM heeft de ‘Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen’ vastgesteld. Op basis van deze beleidsregel beoordeelt de ACM de doelmatigheid van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders.

Achtergrond

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 staat dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM)  een beleidsregel moet opstellen om bepaalde investeringen van netbeheerders op doelmatigheid te kunnen beoordelen. In 2011 heeft de ACM de ‘beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen‘ vastgesteld. Deze beleidsregel wordt nu vervangen.

De aanleiding hiervan is dat de ACM door een wetswijziging nu ook een beleidsregel moet opstellen voor investeringen van de netbeheerder van het net op zee en voor investeringen in de ontsluiting van windparken, die zijn opgenomen in een structuurvisie. Dit heeft de ACM als aanleiding genomen om de bestaande beleidsregel uit te breiden naar deze investeringen en op enkele punten te herzien.

Belangrijkste wijzigingen

De ACM heeft onder meer de structuur van de beleidsregel aangepast en enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd zodat de beleidsregel beter leesbaar is. Daarnaast heeft de ACM ook verduidelijkt  wanneer de globale beoordeling wordt toegepast en wanneer de integrale beoordeling wordt toegepast. De ACM heeft een bepaling toegevoegd zodat ook activeringen na ingebruikname nog op doelmatigheid kunnen worden beoordeeld.

Deze en alle overige wijzigingen staan beschreven in de toelichting behorende bij de gewijzigde beleidsregel.