Kruimelpad

Geschilbesluit Tata en Nuon met TenneT verplaatsing aansluiting

Besluit van de ACM inzake het geschil van Tata Steel en Nuon met TenneT over het eenzijdig verplaatsen van delen van de aansluitingen. Centraal staat de vraag wie verantwoordelijk is voor en de kosten draagt van het verplaatsen van de kabels van de huidige 150 kV-installatie naar de nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT.

De ACM verklaart de klacht van Tata Steel en Nuon tegen TenneT gegrond. De ACM concludeert dat TenneT in strijd heeft gehandeld met een aantal wettelijke verplichtingen.

Hieronder kunt u het besluit downloaden.