Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Kingspan/Liander over de wettelijke aansluittermijn

Kingspan heeft Liander gevraagd om twee aansluitingen te verzwaren. De ACM stelt vast dat Liander de aansluitingen binnen achttien weken moet verzwaren.

Kingspan heeft Liander gevraagd om twee bestaande aansluitingen te verzwaren, zodat zij energie kan terugleveren aan het net. Liander heeft Kingspan laten weten dat zij de aansluitingen niet binnen achttien weken kon verzwaren. Liander stelde dat zij daartoe ook niet verplicht was, omdat de achttien weken termijn alleen van toepassing zou zijn op het realiseren van nieuwe aansluitingen en niet op het verzwaren van bestaande aansluitingen.

De ACM stelt in het geschilbesluit vast dat Liander de gevraagde verzwaringen moet realiseren binnen achttien weken. De wet stelt dat aansluitingen moeten worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Voor het bepalen van wat een redelijke termijn is, maakt de wet onderscheid naar capaciteit en de functie van de aansluiting. De wet maakt geen onderscheid tussen realiseren van nieuwe aansluitingen of het verzwaren van bestaande aansluitingen. Aansluitingen met een capaciteit tot 10 MVA, zoals door Kingspan gevraagd, moet de netbeheerder in ieder geval realiseren binnen achttien weken. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

Op 21 mei 2019 heeft de ACM haar oorspronkelijke geschilbesluit van 4 december 2018 herzien en een nieuw besluit genomen. In het nieuwe besluit is de motivering aangepast. Het nieuwe besluit komt in de plaats van het oorspronkelijke besluit.

 

Documenten

Geschilbesluit Kingspan/Liander over de wettelijke aansluittermijn (PDF - 171.35 KB)