Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit gemeente Breda - Enexis

01-10-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen in een geschil tussen Enexis en de gemeente Breda. Onderwerp van het geschil is of Enexis op verzoek van Breda, als projectontwikkelaar van een nieuw bedrijventerrein genaamd het Rithmeesterpark, infrastructuur voor gas en elektriciteit moet aanleggen op dit terrein, zonder dat Breda daarbij verzoekt om een aansluiting en transportcapaciteit. Daarnaast heeft de ACM een besluit genomen over de vraag of Enexis een bijdrage in de voorfinancieringskosten via een bijdrageregeling mag overeenkomen met Breda voor de aanleg van deze infrastructuur.

De ACM stelt vast dat Enexis niet in strijd met de Elektriciteits-/Gaswet heeft gehandeld door niet op verzoek van Gemeente Breda energie-infrastructuur aan te leggen. Het aanleggen van netten is een wettelijke taak van een netbeheerder en hij wordt vanuit het wettelijk reguleringssysteem geprikkeld om daarbij doelmatig te handelen. De ACM vindt de doelmatigheidsafweging van Enexis in dit geval niet onredelijk. De ACM stelt vast dat Enexis niet in strijd met haar wettelijke taak omtrent het aanleggen van netten heeft gehandeld.

De bijdrageregeling die door Enexis wordt gehanteerd is echter wel in strijd met het gesloten systeem van tariefregulering. De kosten voor de aanleg en uitbreiding van netten worden immers gedekt door de tarieven zoals vastgelegd in de Tarievencodes gas en elektriciteit. Daar kan niet vanaf worden geweken via een privaatrechtelijke overeenkomst.