Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit betalingstermijn netbeheerders

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft een besluit genomen in het geschil tussen MVGM Vastgoedmanagement B.V., Cushman & Wakefield V.O.F., CBRE B.V., Sweco Nederland B.V., Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., Altera Vastgoed N.V. CBRE DRET Custodian I B.V. en PME Stichting Pensioenfonds van de metalelektro (hierna: de vastgoedmanagers) en Enduris B.V., Enexis Netbeheer B.V., Liander N.V. en Stedin Netbeheer B.V. (hierna: de netbeheerders). Het geschil gaat over de betalingstermijn die de netbeheerders hanteren. De ACM oordeelt dat de klacht ongegrond is.

Het geschil

De netbeheerders hanteren allemaal een betalingstermijn van 14 dagen. De vastgoedmanagers zijn van mening dat een betalingstermijn van 14 dagen onredelijk is en stellen daarom dat deze termijn in strijd is met artikel 26a, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). In dit artikel staat dat netbeheerders voorwaarden moeten hanteren die die redelijk zijn.

De ACM heeft besloten dat de betalingstermijn van de netbeheerders redelijk is, zoals vereist door artikel 26a, eerste lid, van de E-wet. Artikel 26a, derde lid, van de E-wet bepaalt dat de totstandkoming, aard en inhoud van de betalingstermijn relevant zijn om te bepalen of er sprake is van een redelijke voorwaarde. Analyse van deze aspecten heeft de ACM doen concluderen dat de betalingstermijn van 14 dagen niet in strijd is met artikel 26a, eerste lid, van de E-wet. Zo is bij de totstandkoming van de betalingstermijn voor kleinverbruikers (die ook 14 dagen is) de Consumentenbond en de SER betrokken geweest. De betalingstermijn van 14 dagen wordt verder door een grote en uiteenlopende groep partijen gehanteerd. Ook wordt pas achteraf gefactureerd voor de geleverde dienst, voor een bedrag dat stabiel is en weinig fluctueert. Daarom verklaart de ACM de klacht ongegrond.

 

Documenten

Geschilbesluit betalingstermijn netbeheerders (PDF - 160.97 KB)