Kruimelpad

Gelijke Europese aanpak voor mededingingsovertredingen

De Europese Richtlijn ‘ECN+’ legt een aantal fundamentele waarborgen vast voor het toezicht op de mededingingsregels: onafhankelijkheid, voldoende geld en personeel, en voldoende bevoegdheden om te handhaven. De Europese Richtlijn moet verankerd zijn in nationale wetten en regels. Daarom zijn ook de Nederlandse wetten aangepast.

Door deze Richtlijn krijgen alle Europese mededingingsautoriteiten minimaal dezelfde instrumenten voor onderzoek en handhaving. Ook waarborgt de Richtlijn de onafhankelijkheid van de autoriteiten. Dat is goed voor de eenheid van het Europees marktoezicht.

Er was tot voor kort een groot verschil tussen lidstaten. Zo waren er mededingingsautoriteiten die geen bevoegdheid hadden om zelfstandig documenten van ondernemingen te vorderen. Of mededingingsautoriteiten die alleen kartelboetes konden opleggen na tussenkomst van de strafrechter. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beschikte al over bijna alle bevoegdheden die de Richtlijn voorschrijft.

De Richtlijn zorgt ook voor een soepelere samenwerking tussen mededingingsautoriteiten, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van informatie en het innen van boetes. Ook zijn de algemene regels voor clementie nu overal binnen Europa hetzelfde. Dat betekent dat bedrijven die over de grens werken, niet met verschillende clementieregels te maken krijgen als ze vrijwillig informatie geven aan een mededingingsautoriteit over hun deelname aan een kartel. Bedrijven die op die manier schoon schip willen maken, kunnen tot 100% korting krijgen op hun boete.

‘Voorlopige maatregel’ om schade te voorkomen

De ACM heeft er door de Richtlijn een nieuw instrument bij: de voorlopige maatregel. Daarmee kan de ACM tijdens een onderzoek naar concurrentievervalsing ingrijpen en het schadelijke gedrag meteen stoppen. De ‘voorlopige maatregel’ kan nodig zijn als ontwikkelingen in een markt snel gaan. Vaak duren onderzoeken van de ACM, inclusief juridische procedures, lang. Onherstelbare schade kan met een voorlopige maatregel worden voorkomen.

Zie ook