Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

EV Cargo Global Forwarding wil Allport Netherlands overnemen (concentratiemelding)

EV Cargo Global Forwarding Limited, onderdeel van EV Cargo Group Limited, wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Allport Netherlands B.V. De bedrijven hebben op 16 februari 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • EV Cargo Global Forwarding Limited houdt zich in Nederland bezig met vrachtvervoer via lucht, zee en weg en in beperkte mate leveren van aanverwante logistieke diensten;
  • Allport Netherlands B.V. houdt zich bezig met vrachtvervoer via lucht, zee, spoor en weg en in beperkte mate leveren van aanverwante logistieke diensten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355