Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Espria en Sensire willen een gemeenschappelijke onderneming oprichten (beginmededeling)

Wat staat er in de melding?

Stichting Espria en Stichting Sensire willen een gemeenschappelijke onderneming oprichten waarin ze hun activiteiten op het gebied van zorgcentrales onderbrengen. Dit betreft de activiteiten van NAAST B.V. (thans onderdeel van Stichting Sensire) en Stichting Zorgcentrale Noord (thans onderdeel van Stichting Espria). De bedrijven hebben de ACM op 7 december 2021 hiervoor om toestemming gevraagd.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Sensire is een zorgaanbieder die onder andere intramurale zorg en wijkverpleging aanbiedt.
  • Stichting Espria is een zorgaanbieder die onder andere zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en wijkverpleging aanbiedt.
  • NAAST B.V. is een zorgcentrale die activiteiten aanbiedt op het gebied van personenalarmering, beeldzorg, monitoring en coaching, verpleegkundige op afstand, medicijndispenser, dubbele controle medicatie, bereikbaarheidsdienst en sensoring.
  • Stichting Zorgcentrale Noord is een zorgcentrale die activiteiten aanbiedt op het gebied van personenalarmering, bereikbaarheid, medicatieveiligheid, domotica, leefstijlmonitoring en e-health.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355