Kruimelpad

Energiemonitor voor consumenten – 2019

De Energiemonitor geeft weer hoe de energiemarkt voor consumenten zich heeft ontwikkeld gedurende de voorgaande 12 maanden. Hieruit blijkt dat consumenten nog steeds veel geld kunnen besparen door naar een andere energieleverancier over te stappen. Ruim de helft van de consumenten gaat komend jaar energieleveranciers vergelijken. Consumenten zijn in grote mate ook tevreden over de verwerking van hun overstap.

Meer consumenten ervaren dat ze geïnformeerd zijn over prijswijzigingen. Eén derde van de consumenten geeft aan niet van te voren geïnformeerd te zijn of dit niet te weten. Bij prijswijzigingen geldt dat leveranciers consumenten tijdig, van te voren en persoonlijk moeten informeren.