Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eneco Energy Trade neemt maatregelen na onderzoek naar foutieve beursorder

Energiehandelaar Eneco Energy Trade (EET) heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd maatregelen te nemen om de kans op foutieve beursorders te verkleinen en voortaan sneller actie te ondernemen als er toch een fout wordt gemaakt. Ook betaalt EET de 2,4 miljoen euro die het bedrijf door fouten te veel heeft verdiend, terug. Aanleiding voor de toezegging is een onderzoek van de ACM waaruit blijkt dat EET op 7 maart 2022 bij een beursorder op de groothandelsmarkt voor gas een typefout heeft gemaakt en daar niet over heeft gecommuniceerd.

De typefout gebeurde tijdens een balanceringsactie van GTS op 7 maart 2022. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat EET de typefout wel direct zelf heeft ontdekt, maar dat het bedrijf daarna geen actie heeft ondernomen en bijvoorbeeld niet aan andere marktdeelnemers heeft gemeld dat er door een typefout een veel te hoge prijs was geboden. Omdat EET geen actie heeft ondernomen hebben andere marktdeelnemers tijdens een volgende balanceringsactie gas aangeboden tegen vergelijkbare hoge prijzen. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat EET toen ook gas heeft aangeboden tegen hoge prijzen. Door de hoge prijzen in twee balanceringsacties heeft EET voordeel behaald. EET heeft naar aanleiding van het onderzoek van de ACM toegezegd maatregelen te nemen om fouten in de toekomst te voorkomen en de 2,4 miljoen euro die het bedrijf door de typefout heeft verdiend terug te betalen. Het is belangrijk dat marktdeelnemers preventieve maatregelen nemen en procedures hebben om fouten te herstellen en onjuiste of misleidende signalen aan de markt weg te nemen. Ook is het belangrijk dat marktdeelnemers op zijn minst niet verdienen aan zulke fouten. De ACM vindt het daarom een goede zaak dat EET deze toezeggingen heeft gedaan en roept andere marktdeelnemers op soortgelijke maatregelen te nemen.

Wat was er aan de hand?

De groothandelsmarkt gas was op 7 maart 2022 erg onrustig vanwege de Russische inval in Oekraïne en slecht gevulde gasopslagen. Een beurshandelaar van EET heeft op 7 maart 2022 een nul te veel getypt in de prijs van een bieding tijdens een balanceringsactie van GTS. Door de typefout werd 500 MWh gas op de gasbeurs aangeboden voor 2.450 euro per MWh, terwijl 245 euro de bedoeling was. GTS heeft hierdoor tien keer te veel betaald voor deze 500 MWh gas. GTS is de beheerder van het landelijke gastransportnetwerk. Tijdens de balanceringsactie op 7 maart moest GTS in korte tijd extra gas inkopen om te zorgen dat de hoeveelheid gas in het gasnetwerk in balans blijft. GTS koopt tijdens een balanceringsactie gas tegen de prijs waarvoor het gas op dat moment wordt aangeboden op de gasbeurs van ICE Endex. GTS rekent deze kosten door aan partijen die op dat moment de systeemonbalans veroorzaakt hebben. EET betaalt nu het ten onrechte ontvangen bedrag door de fout op 7 maart terug aan GTS, die dit vervolgens uitkeert aan de partijen die er toen voor hebben betaald. GTS verwacht de betalingen in september 2023 te doen.

Foutieve order kan marktmanipulatie zijn

De ACM houdt toezicht op transparante en integere handel op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas op grond van de REMIT-Verordening. De REMIT-regels bepalen onder meer dat het voor marktdeelnemers verboden is om te handelen met voorwetenschap en dat marktmanipulatie verboden is. Het indienen van een order waarmee een onjuist of misleidend prijssignaal wordt gegeven, valt onder de definitie van marktmanipulatie. De ACM vindt het belangrijk dat handelaren op de groothandelsmarkten maatregelen nemen om foutieve orders te voorkomen. Als er desondanks toch een foutieve order wordt ingediend, moeten marktdeelnemers zorgen dat dit snel wordt ontdekt en dit aan de markt melden. Indien een marktdeelnemer geen maatregelen neemt om foutieve orders te voorkomen en/of geen adequate opvolging geeft aan foutieve orders kan de ACM een onderzoek starten en als dat nodig is handhavend optreden. Zie meer informatie over te nemen maatregelen.