Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Derogatieverzoek lusstromen TenneT voor 2024


TenneT TSO B.V. heeft een derogatieverzoek voor lusstromen (loop flows) ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de periode van één jaar startend vanaf 1 januari 2024. De ACM heeft de aanvraag ontvangen op 31 juli 2023.

Achtergrond

Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 kan een transmissiesysteembeheerder (hierna: TSB) een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 indienen bij zijn regulerende instantie. Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt kort samengevat dat in het flow-based capaciteitsberekeningsproces een minimumcapaciteit (70%) moet worden aangeboden met inachtneming van de operationele-veiligheid.

De relevante regulerende instantie kan een derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 om voorzienbare redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. Een dergelijke derogatie dient strikt beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is om de operationele zekerheid te handhaven en mag niet leiden tot discriminatie tussen interne en zoneoverschrijdende uitwisselingen.

De derogatieaanvraag

Voordat de ACM een besluit neemt over deze aanvraag, dient de ACM deze
aanvraag op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 voor te leggen aan de regulerende instanties van andere lidstaten die deel uitmaken van de betrokken capaciteitsberekeningsregio’s. Indien een regulerende instantie niet akkoord gaat met de voorgestelde derogatie, beslist de Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).

De ACM heeft eerder derogaties verleend op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 voor de jaren 2020 t/m 2023 (zie de links naar de bijbehorende besluiten hieronder).

Naar het Staatscourantbericht.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 12 september 2023.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag het zaaknummer ACM/23/185157.

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

graag in kopie aan secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

per e-mail:

ACM-Post [at] acm [punt] nl, graag in kopie aan secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl.

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.
 

 

Documenten

Derogatieverzoek TenneT 2024 lusstromen (PDF - 366.84 KB)