Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Derogatie onder artikel 14 Verordening 2022/2576

De invoering van nieuwe Europese regels die er voor moeten zorgen dat beschikbare capaciteit op het gasnet efficiƫnter wordt gebruikt heeft geen gevolgen voor Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS), omdat GTS al eerder mechanismes heeft ingevoerd om doeltreffender gebruik van transmissiecapaciteit te bevorderen.

Per 31 maart 2023 treedt artikel 14, leden 1 tot en met 6, van Verordening 2022/2576 in werking. Dit artikel stelt regels vast over het aanbieden van onderbenutte vaste transportcapaciteit aan de markt door GTS en is bedoeld om een efficiƫnter gebruik van transportcapaciteit van gas op interconnectiepunten te bewerkstelligen. In Nederland wordt met een overboekings- en terugkoopregeling in de Transportcode gas LNB echter al voldaan aan de uitzonderingsgrond die in dit artikel (zevende lid, aanhef en onder b) genoemd wordt. Hiermee is de regeling genoemd in leden 1 tot en met 6 van artikel 14 niet van toepassing.