Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De ACM trekt ontheffing BP Raffinaderij Rotterdam in

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de ontheffing van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. in.

Om een eigen elektriciteitsnet (gesloten distributiesysteem) te kunnen beheren heeft de aanvrager een ontheffing van de verplichting om een openbare netbeheerders aan te wijzen. De ACM toetst deze ontheffingsaanvragen. Eén van de vereisten voor een ontheffing is dat de aanvrager beschikt over het eigendom van het elektriciteitsnet. Als gevolg van een overdracht van het industrieterrein aan de Petroleumweg en het daarop gelegen gesloten distributiesysteem beschikt BP Raffinaderij Rotterdam B.V. niet langer over het eigendom van het elektriciteitsnet. BP Raffinaderij Rotterdam B.V. heeft dan ook verzocht om intrekking van de eerder verleende ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen.

 

Documenten

De ACM trekt ontheffing BP Raffinaderij Rotterdam in (PDF - 264.66 KB)