Kruimelpad

Besluit

De ACM start geen onderzoek naar aanleiding van een handhavingsverzoek tegen Hydreco en Woonstichting Sint Joseph

11-03-2019

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) besluit geen nader onderzoek te starten naar aanleiding van een handhavingsverzoek tegen Hydreco B.V. (hierna: Hydreco) en de Woonstichting Sint Joseph (hierna: St. Joseph) vanwege een mogelijke overtreding van de Warmtewet. Het handhavingsverzoek was ingediend door een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie van het woningcomplex Cronenborg in Boxtel. De ACM heeft het handhavingsverzoek afgewezen.

Op grond van een vooronderzoek is de ACM op basis van haar prioriteringsbeleid tot de conclusie gekomen dat het belang van een verdergaand onderzoek in deze zaak niet opweegt tegen het belang van onderzoeken in andere zaken.