Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De ACM adviseert over nieuwe normen voor de incassosector

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een zogenaamde uitvoerings- en handhavingstoets uitgevoerd voor de Minister van Justitie en Veiligheid. De ACM houdt op basis van het consumentenrecht nu toezicht op de incassosector. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) gaat dat toezicht grotendeels over naar de Inspectie Justitie en Veiligheid. De normen waarop de Inspectie toezicht gaat houden, komen vast te liggen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De ACM heeft op basis van haar kennis van de incassomarkt bekeken of het de normen uit de AMvB doelmatig en handhaafbaar zijn.

De conclusie is dat dit grotendeels het geval is. Op een aantal onderdelen ziet de ACM echter mogelijkheden voor verbetering. De ACM vindt dat de normen waaraan incassobureaus moeten voldoen op punten strenger moeten zijn. Dit helpt om consumenten goed te beschermen. De ACM is ook van mening dat de Inspectie meer mogelijkheden moet krijgen om effectief te kunnen optreden tegen misstanden.

 

Documenten

Uitvoerings- en handhavingstoets concept-Besluit kwaliteit incassodienstverlening (PDF - 145.56 KB)