Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie gewijzigde nominatieregels fysieke transmissierechten BritNed (FCA Verordening)

BritNed Development Limited (hierna: BritNed) heeft een gewijzigd voorstel voor de nominatieregels voor fysieke transmissierechten voor de biedzonegrenzen van de Channel capaciteitsberekeningsregio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De vaststelling van nominatieregels voor fysieke transmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De FCA Verordening schrijft voor dat transmissiesysteembeheerders die fysieke transmissierechten voor een biedzonegrens aanbieden, een voorstel voor nominatieregels voor fysieke transmissierechten tussen biedzones moeten voorleggen aan de relevante regulerende instanties.

Bij besluit van 10 april 2018 in zaak ACM/17/031380 heeft de ACM een voorstel van BritNed over de fysieke transmissierechten goedgekeurd. Nu heeft BritNed een gewijzigd voorstel ingediend.

Het voorstel van BritNed ziet op de nominatieregels voor fysieke transmissierechten voor de biedzonegrenzen van de Channel capaciteitsberekeningsregio. Er is een aantal kleine wijzigingen in aangebracht.

BritNed heeft dit voorstel op 30 april 2019 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. Transmissiesysteembeheerders van de Channel-regio hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 30 oktober 2019.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 22 mei 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035610.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Consultatie gewijzigde nominatieregels fysieke transmissierechten BritNed FCA Verordening (PDF - 4.83 MB)