Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie fusietoezicht in de verpleeghuissector

De Autoriteit Consument & Markt heeft empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen concentratie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de verpleeghuiszorg. Daarnaast heeft de ACM ook een aantal gesprekken gevoerd met onder meer patiëntenorganisaties en verpleeghuiszorgaanbieders. De ACM consulteert nu de uitkomsten van het onderzoek en haar voorlopige duiding daarvan in het licht van haar concentratietoezicht op de verpleeghuissector.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat er, op basis van de beschikbare gegevens en gebruikte indicatoren, in de verpleeghuissector nauwelijks een verband lijkt te zijn tussen de concentratiegraad van het aanbod van verpleeghuiszorg en de gemeten kwaliteitsindicatoren, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg.

De ACM heeft de wettelijke taak om fusies en overnames van aanbieders van verpleeghuiszorg te beoordelen op de gevolgen voor prijs, kwaliteit en innovatie. Daarom heeft de ACM overwogen wat de resultaten van het onderzoek kunnen betekenen voor de focus van haar concentratietoezicht.

De ACM is van plan om bij de beoordeling van toekomstige concentraties in de verpleeghuissector vooral te blijven kijken naar de gevolgen voor de keuzemogelijkheden voor cliënten en, in het verlengde daarvan, voor passende zorg en diversiteit van het aanbod. De ACM stelt daarbij het perspectief van huidige en toekomstige verpleeghuisbewoners centraal.

De ACM verwacht op basis van de onderzoeksresultaten weinig meerwaarde van het blijven toetsen van de gevolgen voor de zorginkoop. De ACM overweegt dan ook om bij beoordeling van toekomstige concentraties in de verpleeghuissector alleen de mogelijke gevolgen voor de zorginkoop te toetsen als daar in een specifiek geval een concrete aanleiding toe is.

Reacties welkom

De ACM hecht grote waarde aan de inbreng van de sector. Om een volledig en gedragen beeld te krijgen nodigt de ACM zorgkantoren, ouderenorganisaties, aanbieders van verpleeghuiszorg, juridische adviseurs en andere geïnteresseerden uit om te reageren op de onderzoeksresultaten en haar voorlopige duiding in het licht van de toepassing van haar concentratietoezicht op de verpleeghuissector.

De ACM gebruikt de reacties op de consulatie om conclusies over de consequenties van het onderzoek voor de toepassing van haar concentratietoezicht op de verpleeghuissector te trekken.

Hoe kan ik reageren?

U kunt reageren aan de hand van de vragen in het consultatiedocument. Onderbouwing en nadere toelichting van uw antwoorden wordt zeer op prijs gesteld. Ook indien u slechts een deel van de vragen kunt of wilt beantwoorden, of een algemene beschouwing wilt geven, wordt uw reactie gewaardeerd.

U kunt uw reactie mailen naar consultatie@acm.nl, onder vermelding van Reactie consultatie concentratietoezicht verpleeghuissector.

Tot wanneer kan ik reageren?

Op verzoek is de termijn om te reageren verlengd en gewijzigd van 24 december 2021 naar uiterlijk vrijdag 21 januari 2022.

Openbaarmaking

De ACM zal de ingezonden reacties publiceren op www.acm.nl, tenzij u duidelijk en gemotiveerd aangeeft dat niet (of voor een deel van uw reactie niet) te willen.
 

Documenten

Consultatiedocument: Concentratietoezicht op de verpleeghuissector (PDF - 442.34 kB) Bijlage ACM: Rapport Onderzoek Verpleeghuiszorg (PDF - 2.26 MB)