Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concept beleidsregel redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2022

De ACM vraagt energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen te reageren op de voorgestelde nieuwe regels voor opzegvergoedingen. De ACM is van plan de regels voor opzegvergoedingen van energiecontracten met een vaste prijs en een vaste looptijd aan te passen. De aanpassing moet er aan bijdragen dat het voor consumenten en kleine ondernemers weer mogelijk wordt om een vast contract af te sluiten.

De ACM geeft tot en met 4 november 2022 de gelegenheid te reageren op het ontwerp van de beleidsregel. De nieuwe regels voor opzegvergoedingen zullen gaan gelden voor energiecontracten die vanaf 1 januari worden aangegaan. Voor contracten die voor die datum zijn aangegaan zullen de huidige regels blijven gelden.

Consultatie

Om tot een zorgvuldig vastgestelde beleidsregel te komen nodigt de ACM een ieder uit om te reageren op het concept.

De consultatie loopt van 21 oktober 2022 tot en met 4 november 2022. Hierna zal de ACM de reacties verwerken en stelt zij de beleidsregel vast. U kunt reageren via consultatie [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijkheid reacties

De ACM zal alle reacties betrekken bij het vaststellen van de definitieve versie van de beleidsregel. De ACM zal niet op elke reactie individueel reageren. Bij de definitieve versie van de beleidsregel zullen de reacties op de consultatie, alsook hoe deze verwerkt zijn, geanonimiseerd en op hoofdlijnen worden weergegeven. De ontvangen reacties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze zullen in geen geval publiekelijk gemaakt worden.

 

Documenten

Consultatie ontwerp beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2022 (PDF - 121.5 KB)