Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit intrekking en opschorting erkenningen

Met dit codebesluit worden de bepalingen in de Transportcode gas LNB, de Takencode gas LNB en de Netcode Elektriciteit over het intrekken van erkenningen van programmaverantwoordelijken gas en balanceringsverantwoordelijkheden elektriciteit (hierna: PV) verbeterd. De landelijke netbeheerders GTS en TenneT zullen een erkenning van een PV intrekken in geval van een faillissement van die PV en kunnen deze intrekking opschorten indien dit beter is voor het afwikkelingsproces.

De aanleiding voor dit voorstel is de evaluatie door de landelijke netbeheerders en de ACM van de faillissementen van marktpartijen in de winter van 2021/2022 en de rol van de landelijke netbeheerders hierbij. De netbeheerders hebben een rol rondom het opschorten en intrekken van erkenningen van programmaverantwoordelijken gas en balanceringsverantwoordelijken elektriciteit. Tijdens deze evaluatie kwam onder meer naar voren dat sommige bepalingen in de codes kunnen worden verduidelijkt, dat de codes van elektriciteit en gas beter op elkaar kunnen aansluiten en dat er lacunes in de codes zijn.

Het doel van het codebesluit is het proces efficiƫnter te laten verlopen als een PV failliet gaat, een betere informatievoorziening aan betrokken marktpartijen en het gelijktrekken van het proces tussen gas en elektriciteit.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?