Kruimelpad

Codevoorstel uitfasering twee volumeherleidingsmethoden

Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij de ACM ingediend voor het wijzigen van de voorwaarden gas. Netbeheer Nederland stelt voor om twee volumeherleidingsmethoden in de Meetcode gas voor de regionale netbeheerders te laten vervallen.

Wat is de volumeherleiding?

Onder invloed van de gastemperatuur en de gasdruk zal een gasmeter een afwijkend gasverbruik registreren. Om ervoor te zorgen dat het gasverbruik bij alle afnemers op een eerlijke manier wordt gemeten, moet het gasverbruik daarom worden gecorrigeerd voor druk en temperatuur. Dit wordt de volumeherleiding genoemd.

Wat is de reden van deze codewijziging?

De volumeherleiding kan op verschillende manieren wordenuitgevoerd. Zo kan dit worden uitgevoerd op basis van een aanname van de heersende gasdruk en de gastemperatuur,maar ook op basis van de gemeten gasdruk en gemeten gastemperatuur.

Voor sommige gasgrootverbruikers wordt de volumeherleiding uitgevoerd op basis van aannames. Omdat de methodes op basis van aannames voor gasgrootverbruikers onvoldoende nauwkeurig zijn, wordt voorgesteld om deze te laten vervallen. Het gaat daarbij om de:

  • grondtemperatuurherleidingsmethode;
  • volumeherleiding op basis op basis van een aangenomen gasdruk en een gemeten gastemperatuur.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?