Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codebesluit verzamelcode 2019

29-05-2020

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode en Tarievencode elektriciteit. Met het voorstel worden kleine inhoudelijke en redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Met dit codewijzigingsbesluit stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een verzameling van relatief kleine inhoudelijke en redactionele wijzigingen in de Netcode elektriciteit en de Tarievencode elektriciteit vast.

De wijzigingen betreffen onder meer de toerekening van kosten van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) die niet eenduidig zijn toe te rekenen aan een afnemer, wijziging voor bepalingen over balancering, en gewijzigde tijden voor de fallback procedure voor de NorNed kabel.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Bij UOV: Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?