Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit toegang gesloten distributiesysteem tot berichtenverkeer

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Informatiecode elektriciteit en gas om de toegang tot het elektronisch berichtenverkeer te verruimen. Eigenaren van gesloten distributiesystemen voor gas kunnen nu toegang krijgen tot het elektronisch berichtenverkeer. Daardoor wordt bijvoorbeeld het switchen van leverancier door een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem voor gas eenvoudiger gemaakt voor de aangeslotene, de betrokken leveranciers en programmaverantwoordelijken.

De ACM heeft in het codebesluit gebaseerd op het voorstel van de Vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (inmiddels opgevolgd door het Marktfaciliteringsforum). De ACM had om een dergelijk codevoorstel gevraagd.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?