Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit over voorstel wijziging eisen gegevensuitwisseling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland om de eisen over de gegevensuitwisseling tussen partijen te wijzigen.

Wat staat er in het besluit?

Met dit codebesluit wijzigt de ACM op voorstel van de Netbeheer Nederland de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. Het besluit wijzigt de regels voor de uitwisseling van structurele gegevens en van de plannings- en prognosegegevens tussen partijen en netbeheerders en netbeheerders onderling. Daarnaast worden ook de kwaliteitseisen en de bewaartermijnen van opgeslagen gegevens gewijzigd. Al deze wijzigingen volgen uit Europese afspraken.

Wat is het doel van het besluit?

Het doel van het besluit is een om invulling te geven aan de methodologie zoals bedoeld in artikel 40, zesde lid, van Verordening (EU) 2017/1484.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen het besluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codebesluit over voorstel wijziging eisen gegevensuitwisseling (PDF - 3.01 MB)