Kruimelpad

Besluit

Codebesluit meerdere NEMO's op de day-ahead markt

17-05-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit te wijzigen.

Met dit codebesluit wil de ACM het mogelijk maken dat meerdere NEMO’s op de day-ahead markt in de Nederlandse biedzone actief zijn.

Op 18 juni 2019 zal het in Nederland mogelijk worden ook via het bedrijf Nord Pool te handelen op de day-aheadmarkt voor elektriciteit. Vanaf dat moment kan via twee verschillende NEMO’s gehandeld worden binnen de Nederlandse biedzone (EPEX en Nord Pool). Hierdoor ontstaat er concurrentie tussen NEMO’s.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?