Kruimelpad

Besluit

Codebesluit inkoopprocedure balanceringscapaciteit

05-10-2020

De ACM brengt op voorstel van de gezamenlijke netbeheerders wijzigingen aan in de Netcode Elektriciteit. Hiermee wordt de inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit uit regelvermogen en balanceringscapaciteit uit noodvermogen vastgelegd.

Wat is het doel van het besluit?

Sinds 1 september 2020 koopt TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) op dagelijkse basis balanceringscapaciteit uit regelvermogen en noodvermogen in. Het doel van dit besluit is om duidelijk te maken hoe marktpartijen biedingen voor deze dagelijkse veilingen kunnen doen aan TenneT. De timing van de processtappen wordt vastgelegd, zoals het laatste moment waarop biedingen kunnen worden ingediend en het moment van publicatie van de veilingresultaten. Tevens wordt verduidelijkt dat, wanneer er in de eerste veiling onvoldoende balanceringscapaciteit wordt ingekocht, TenneT in de middag van dezelfde dag een tweede, aanvullende veiling organiseert.

Naar het Staatscourantbericht 

Kan ik een bezwaar indienen tegen het besluit?

U kunt een bezwaar indienen tegen het besluit als u belanghebbende bent. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?