Kruimelpad

Besluit

Codebesluit dimensionering frequentieherstelreserves (FRR)

24-05-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van TenneT om hoofdstuk 9 van de Netcode elektriciteit te wijzigen.

Met dit besluit stelt de ACM de probabilistische methodiek vast die TenneT gebruikt om de benodigde hoeveelheid frequentieherstelreserves te dimensioneren. Deze reserves, beter bekend onder de Engelse naam “frequency restoration reserves” of FRR, stellen TenneT in staat om onbalansen in het elektriciteitssysteem op te lossen. Het vastleggen van de dimensioneringsmethodiek geeft uitvoering aan de bepalingen van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie (de SO Verordening).

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?