Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit correcties en wijzigingen elektriciteitscodes

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen om meerdere codes te corrigeren en te wijzigen.

Wat houdt het besluit in?

Met dit besluit van ACM worden kennelijke verschrijvingen in de elektriciteitscodes gecorrigeerd. De ACM heeft in de periode december 2018 tot maart 2019 de codes in verschillende besluiten ingrijpend gewijzigd. Hierbij zijn verwijzingen niet in alle gevallen goed verwerkt. Ook zijn er verschrijvingen ontstaan. In overleg met Netbeheer Nederland en Energie Nederland verbetert de ACM met dit besluit de codes. Ook verwijdert de ACM twee Engelstalige bijlagen uit de Netcode om die in  aparte besluiten op te nemen. Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit zal het “Besluit implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), artikel 67 en artikel 70” en het “Besluit implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), artikel 141, tweede lid” van kracht worden. Deze twee besluiten komen in de plaats van de twee genoemde bijlagen van de Netcode elektriciteit. 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?