Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit aanpassing gebiedsindeling gas 2021

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland waarin de gebiedsindelingen van de netbeheerders worden geactualiseerd. Hiervoor wordt de Gebiedsindelingscode gas gewijzigd.

Wat is het doel van het besluit?

In de Gebiedsindelingscode voor gas is bepaald dat eenmaal per twee jaar de gebiedsindelingen geactualiseerd moet worden, zodat afnemers kunnen nagaan welke regionale netbeheerder in een gebied verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de gasinfrastructuur.

Wat staat er in het besluit?

In dit besluit worden de gebiedsindelingen van drie regionale netbeheerders gewijzigd.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit?

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?