Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb verklaart zich onbevoegd in beroep NS Stations tegen oordeel ACM over elektriciteitsnet Station Leiden

Op 11 augustus 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) uitspraak gedaan in de beroepszaak die was aangespannen door NS Stations.

NS Stations was van mening dat het stelsel van verbindingen dat zich op Station Leiden bevindt kwalificeert als een installatie waarvoor geen ontheffing als bedoeld in artikel 15 van de Elektriciteitswet noodzakelijk is. De ACM oordeelde echter dat wel degelijk sprake was van een net in de zin van de Elektriciteitswet, en om die reden een ontheffing noodzakelijk was.

NS Stations heeft tegen dit oordeel beroep ingesteld. In deze beroepsprocedure heeft de ACM zich op het standpunt gesteld dat sprake was van een bestuurlijk rechtsoordeel waartegen geen bezwaar en beroep open stond. Het CBb heeft in zijn uitspraak bevestigd dat er inderdaad geen sprake was van een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en er om die reden ook geen beroep tegen het oordeel van de ACM open stond.

Het CBb verklaart zich om die reden onbevoegd.