Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief over onderzoek redelijke marge bij het prijsplafond voor elektriciteit en gas

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd een advies uit te brengen over een objectieve en op feiten gebaseerde redelijke marge voor energieleveranciers die subsidie ontvangen voor het leveren van energie onder het prijsplafond. De subsidie zou de kosten en een redelijke marge voor de levering van elektriciteit en gas onder het prijsplafond moeten dekken, voor zover de omzet onder het prijsplafond hierin tekort schiet. De ACM heeft meerdere opties voor een redelijke marge onderzocht en heeft hierover verschillende malen overlegd met een externe gespecialiseerde consultant.

De ACM concludeert dat het niet mogelijk is om te voldoen aan de adviesaanvraag van het ministerie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de ACM redelijke marges op basis van historische gegevens bepaalt. De huidige marktomstandigheden wijken echter sterk af van het recente verleden. Om die reden acht de ACM het niet geschikt om een redelijke marge te bepalen op basis van historische gegevens van energieleveranciers. De ACM heeft het ministerie van EZK er op gewezen dat het ministerie wel een redelijke marge vast kan stellen die niet gebaseerd is op historische marktgegevens. Dit vraagt echter een politieke afweging.

 

Documenten

Brief over onderzoek redelijke marge bij prijsplafond voor elektriciteit en gas (PDF - 58.51 KB)