Kruimelpad

Correspondentie

Brief aan minister VWS over fusietoezicht in de zorg

23-10-2018

De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de ACM gevraagd:

  • hoe zij aankijkt tegen de mogelijke meerwaarde van een inhoudelijke aanscherping van de zorgspecifieke fusietoets  en;
  • om suggesties te doen voor beleid en eventueel aanvullend instrumentarium voor het toezicht op de fusies in de zorgsector.

De ACM heeft een zestal beleidssuggesties aan de Minister van VWS gedaan en voor elke suggestie aangeven wat de voor- en nadelen zijn. Het gaat enerzijds om een drietal beleidssuggesties die gaan over  (het voorkomen van) schaalgrootte en machtsposities en anderzijds om maatregelen om specifieke risico’s die samenhangen met zorgfusies te adresseren.