Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Betaald ranken: effecten op consumentenwelvaart

De ACM heeft onderzoek gedaan naar betaald ranken. Dit houdt in dat aanbieders extra commissie betalen voor een betere plek. Betaald ranken komt bij veel platforms voor. De ACM heeft onderzocht of deze praktijk risico’s oplevert voor consumenten, en of transparantie over betaald ranken effectief is.

Het onderzoek is gebaseerd op informatie van platforms, een meting van het effect van een transparantiemaatregel op aankoopgedrag, en literatuur.

Betaald ranken kan de concurrentie tussen aanbieders op prijs en kwaliteit beperken. Bovendien kan het platform vanwege de extra betalingen minder relevante aanbeveling doen aan consumenten. In de praktijk zijn deze risico’s nu beperkt omdat op de meeste platforms betaald ranken in beperkte mate voorkomt.

De ACM signaleert het risico dat veel gebruikte transparantiemaatregelen slecht zichtbaar en/of onduidelijk zijn. Uit de effectmeting die ACM heeft uitgevoerd blijkt dat de maatregel nauwelijks effect had op het aankoopgedrag. De ACM doet vervolgonderzoek naar de effectiviteit van transparantie.

 

Documenten

Sponsored Ranking: an exploration of its effects on consumer welfare (PDF - 1.23 MB)