Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op handhavingsverzoek Norwegian Air

Norwegian Air heeft een handhavingsverzoek ingediend tegen Schiphol. Volgens de aanvrager heeft Schiphol zich bij het investeringsproject Redevelopment Terminal 1 niet gehouden aan een aantal procedureregels uit de Wet Luchtvaart. Daardoor is volgens de aanvrager de kans ontnomen om inspraak te hebben bij dit project. 

Specifiek vindt de aanvrager dat ze betrokken had moeten worden bij de consultatie van het investeringsproject Redevelopment Terminal 1. 

De aanvrager zou als deelnemer aan de consultatieprocedure niet zijn benaderd door Schiphol toen er een wijziging in de omvang van het project heeft plaatsgevonden. De aanvrager stelt dat Schiphol hen had moeten informeren over het effect van het (gewijzigde) investeringsproject op de kosten.

Daarnaast vindt de aanvrager dat met de toevoeging van een tijdelijk gebouw aan het investeringsproject er sprake is van een nieuw onderdeel van dit investeringsproject, waarvoor Schiphol een projectgroep had moeten oprichten. Aanvrager stelt dat de in de Wet luchtvaart geformuleerde ‘efficiencyprikkel’ ook van toepassing is op dit nieuwe onderdeel omdat de geprognosticeerde uitgaven meer dan 20 miljoen euro bedragen.

De ACM heeft na onderzoek geen overtredingen van de wetgeving door Schiphol vastgesteld. Schiphol heeft voldaan aan de relevante bepalingen uit de Wet luchtvaart en het Exploitatiebesluit luchthaven Schiphol. Daarom wijst de ACM in dit besluit het handhavingsverzoek af.
 

 

Documenten

Besluit op handhavingsverzoek Norwegian Air (PDF - 300.56 KB)