Kruimelpad

Besluit

Besluit op de klacht van DB Cargo over de Netverklaring 2020

15-11-2019

DB Cargo heeft bij de ACM een klacht ingediend tegen ProRail over de Netverklaring 2020. De netverklaring is een document waarmee ProRail jaarlijks haar klanten informeert over de infrastructuur die zij beheert en de diensten die zij aanbiedt. Ook publiceert zij hierin de tarieven die zij hanteert en de voorwaarden die zij toepast.

Volgens DB Cargo voldoet de Netverklaring 2020 niet aan de Spoorwegwet, omdat daarin een onjuiste beschrijving wordt gegeven van de dienst “opstellen”. Deze dienst bestaat – kort samengevat – uit het parkeren van treinmaterieel. DB Cargo is het vooral oneens met het feit dat zij vanaf dienstregelingsjaar 2020 vanaf de eerste minuut moet betalen voor opstellen, terwijl er in eerdere jaren sprake was van een tariefvrije periode van enkele uren voor aankomst of vertrek van een trein.

De ACM verklaart de klacht grotendeels ongegrond. Volgens de ACM is de manier waarop ProRail de dienst opstellen heeft omschreven niet in strijd met de Spoorwegwet. Wel stelt de ACM vast dat ProRail niet overal in de Netverklaring 2020 dezelfde definitie van “opstellen” hanteert. Dit is volgens de ACM verwarrend en leidt tot benadeling van spoorvervoerders. Omdat ProRail echter erkent dat er inconsistenties zitten in de netverklaring en heeft toegezegd die inconsistenties te zullen corrigeren, ziet de ACM af van het nemen van formele maatregelen tegen ProRail.