Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACER over verdeling kosten firmness en vergoeding transmissierechten

ACER, het Europese agentschap voor de samenwerking tussen energietoezichthouders, heeft op 4 oktober 2021 een besluit genomen over de verdeling van de kosten voor firmness en vergoeding van transmissierechten.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Verdeling kosten firmness en vergoeding

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 61 van de FCA Verordening een methodologie voorleggen voor de verdeling van kosten die zijn gemaakt om de firmness (vastheid) en vergoeding in verband met langetermijnrechten betreffende transmissie te waarborgen (hierna: FRC methodologie). 

ACER heeft eerder op 23 oktober 2020 dit voorstel goedgekeurd met diverse wijzigingen. Na een beroep van de Poolse transmissiesysteembeheerder (PSE) heeft de raad van beroep (board of appeal) de zaak terugverwezen naar ACER. ACER heeft vervolgens op 4 oktober 2021 een nieuw besluit genomen. In artikel 6 van de FRC methodologie is nu opgenomen dat waar dit noodzakelijk is voor de consistentie de FRC methodologie zal worden aangepast wanneer de methodologie voor congestie-inkomstenverdeling in het kader van de FCA Verordening wordt aangepast.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening 2019/942 bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.