Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar tegen tarievenbesluit warmte 2023

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) verklaart de bezwaren van een warmteverbruiker tegen het tarievenbesluit warmteleveranciers 2023 ongegrond.

Met haar besluit van 9 december 2022 heeft de ACM uitvoering gegeven aan de Warmtewet door de maximumtarieven vast te stellen voor warmtelevering, de verhuur van afleversets, de eenmalige aansluitbijdrage, de afsluitbijdrage, en het meettarief van warmteleveranciers per 1 januari 2020.

Een particuliere verbruiker van warmte maakte bezwaar tegen verschillende aspecten van dit besluit. De ACM verklaart alle acht bezwaargronden, welke onder meer zagen op de methode voor de vaststelling van het gebruiksonafhankelijk en gebruiksafhankelijk deel van de maximum leveringstarieven, ongegrond.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar tegen tarievenbesluit warmte 2023 (PDF - 290.02 KB)