Kruimelpad

Besluit

Beschikking aanpassing variabel tarief elektriciteit 1 juli 2018 Saba (Caribisch Nederland)

26-06-2018

De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op Saba aan per 1 juli 2018.

Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als gevolg van gewijzigde brandstofprijzen. De ACM heeft in 2018 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.