Kruimelpad

Nieuwsbericht

Annemarie Sipkes verkozen tot nieuwe voorzitter van BEREC in 2022

01-10-2020

Portretfoto Annemarie Sipkes

Vandaag op 1 oktober 2020 heeft de raad van regulators van BEREC Annemarie Sipkes, directeur van de Directie Telecom, Vervoer en Post van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), verkozen tot voorzitter van BEREC in 2022.

Annemarie Sipkes is sinds april 2018 Directeur van de Directie Telecom, Vervoer en Post van de ACM. Ze heeft veel ervaring opgedaan in de publieke sector. Van 2012 tot april 2018 was zij directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was zij afdelingshoofd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkte ze bij De Nederlandsche Bank en KPMG.

Annemarie Sipkes: “Ik kijk enorm uit naar de kans om samen te werken met mijn collega-toezichthouders in Europa om connectiviteit in Europa verder te versterken”.

In 2021 zal Annemarie Sipkes het vicevoorzitterschap op zich nemen en in 2022 het voorzitterschap van BEREC. De andere verkozen vicevoorzitters zijn Alejandra Iturriaga de Gandini (CNMC, Spanje) en Jesmond Bugeja (MCA, Malta) als ook Dan Sjöblom (PTS, Zweden), die afzwaait als BEREC voorzitter. Zij zullen Michel van Bellinghen (BIPT, België), de BEREC voorzitter in 2021, bijstaan. Samen met de vertegenwoordiger van deelnemers zonder stemrechten, Rainer Schnepfleitner, PhD (AK, Liechtenstein) vormen de BEREC voorzitter en de vicevoorzitters het Kleine Bestuur.

De raad van regulators wijst uit zijn midden de voorzitter en vicevoorzitters aan. De voorzitter en vicevoorzitters worden benoemd voor één jaar. Voordat hij/zij het voorzitterschap vervult, zal de voorzitter eerst het vicevoorzitterschap voor één jaar vervullen. Ook vervult de voorzitter opnieuw het vicevoorzitterschap voor één jaar nadat hij/zij het voorzitterschap heeft vervuld. Daarmee wordt de continuïteit van de activiteiten van BEREC gewaarborgd. Ieder jaar kiest de raad van regulators de voorzitter voor het jaar na het komende jaar als ook de vicevoorzitters voor het komende jaar.

Over BEREC

De ACM werkt samen met toezichthouders uit andere landen op het gebied van telecommunicatie. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben een zogenaamde National Regulatory Authority (NRA) die toezicht houdt op elektronische communicatie. In Nederland is dat de ACM. De NRA’s werken samen met de Europese Commissie in de Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC).