Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Analyse van voorgestelde Europese Verordening gebruik spoorweginfrastructuur

De ACM heeft op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een analyse uitgevoerd van de effectiviteit van de voorgestelde nieuwe Europese Verordening over capaciteitsmanagement van het spoor.

De ACM herkent op hoofdlijnen de probleemanalyse van de Europese Commissie die ten grondslag ligt aan de voorgestelde Verordening. Met de Verordening wordt de huidige eenjarige capaciteitsverdeling vervangen door een vijfjarige capaciteitsverdeling. De ACM verwacht dat de vijfjarige planningscyclus beter aansluit op de behoefte aan lange termijn stabiliteit en zekerheid voor personenvervoerders enerzijds en de behoefte aan korte termijn flexibiliteit voor goederenvervoerders anderzijds. Daarmee is de opzet van dit deel van de voorgestelde Verordening een verbetering.

De ACM signaleert ook enkele knelpunten en noemt enkele daaruit volgende aandachtspunten voor de aanstaande onderhandelingen over de voorgestelde Verordening. De Verordening schept bijvoorbeeld een belangrijke rol voor richtsnoeren voor capaciteitsmanagement gemaakt door de internationaal samenwerkende beheerders van spoorinfrastructuur (ENIM). De ACM acht het noodzakelijk dat die richtsnoeren eerst worden goedgekeurd door de internationaal samenwerkende onafhankelijke toezichthouders (ENRRB).

 

Documenten

Analyse verordening gebruik spoorweginfrastructuur (PDF - 156.13 KB)