Kruimelpad

Besluit

Afwijzing handhavingsverzoek Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen

28-05-2019

De ACM wijst het handhavingsverzoek van de Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen af. De ACM geeft voorrang aan andere onderzoeken.

Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen vraagt de ACM op te treden tegen de verplichting om vooraf een testdag te doen bij een van 19 aangewezen rijscholen. Deze verplichting staat in de zogenaamde SOOB-subsidieregeling voor de opleiding van zij-instromers en doorstromers tot vrachtwagenchauffeur. Deze verplichting zou sturend werken bij de latere keuze voor een rijschool waar de opleiding gevolgd zal worden. Dit ten nadele van de 81 andere gekwalificeerde rijscholen. Klager beschouwt deze sturing als misbruik van de machtspositie van SOOB/STL, de verstrekker van de subsidie, ook omdat de testdag geen meerwaarde zou hebben. 

De ACM wijst het handhavingsverzoek af. Het is onwaarschijnlijk dat er sprake is van misbruik van een economische machtspositie; het sturende effect van de testdag is beperkt; de testdag heeft mogelijk wel meerwaarde; en de betrokken economische omzet is relatief gering. De ACM is van oordeel dat de mate van onderzoek die nodig is, niet in verhouding staat tot de ernst en mogelijke gevolgen van een eventuele overtreding. De ACM geeft voorrang aan andere onderzoeken.

Het besluit van ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.