Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies regulering OV-betaalmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies opgesteld over de wenselijkheid van economische regulering van de OV-betaalmarkt.

In 2013 signaleerde de ACM in de Quickscan personenvervoer een aantal mededingingsproblemen die samenhangen met de machtspositie van Trans Link Systems B.V. (TLS) in de markt voor landelijke vervoerbewijzen. Sindsdien heeft zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.

De aandeelhoudersstructuur van TLS is gewijzigd, en er zijn nieuwe ondernemingen ontstaan die gebruikmaken van de OV-chipkaart voor het aanbieden van mobiliteitsdiensten. Ook worden onder de noemer van Mobility as a Service (MaaS) diverse initiatieven ontplooid die het mogelijk maken om op één digitaal platform een deur-tot-deur-reis te plannen, boeken en betalen. Tegen deze achtergrond heeft de ACM geadviseerd op basis van de meest recente inzichten of nadere economische regulering wenselijk is.

De ACM vindt het van belang dat er meer concurrentie en innovatie komt op de markt voor mobiliteitsdiensten. Partijen die mobiliteitsdiensten willen aanbieden zijn daarvoor afhankelijk van het OV-chipkaartsysteem van TLS en reisproducten en informatie van OV-bedrijven. ACM concludeert in haar advies dat er een risico is dat aanbieders van mobiliteitsdiensten geen toegang krijgen tot alles wat ze nodig hebben voor een concurrerend product. De ACM adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat daarom om nadere economische regulering in te stellen om de toegang tot het OV-chipkaartsysteem en OV-diensten te waarborgen.

 

Documenten

Advies regulering OV-betaalmarkt (PDF - 866.75 KB)