Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies ACM: introductie NPO-Luister heeft geen risico voor concurrentie audio-markt

De NPO is van plan om al haar audio-aanbod te bundelen op NPO Luister. Op die manier worden podcasts en audiofragmenten van de NPO toegankelijk via één kanaal en kun je op elk moment – on demand – daar naar luisteren. De ACM ziet geen risico’s voor de concurrentie.

Wat is er aan de hand?

De ACM heeft een advies gegeven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de nieuwe dienst van de NPO: NPOLuister. De ACM verwacht dat het effect van NPOLuister op de Nederlandse markt gering zal zijn. De situatie op de markt verandert volgens de ACM nauwelijks.

De markt voor audio on demand is volop in ontwikkeling. Daarbij is de beschikbaarheid van audio content (zoals podcasts en audio-fragmenten) van NPO belangrijk voor concurrerende platformen die audio-on-demand verspreiden. Daarom adviseert de ACM om de ontwikkelingen rondom audio-on-demand en eventuele exclusiviteit van NPO content nauwgezet te volgen en, zonodig, te waarborgen dat er sprake blijft van effectieve concurrentie op het gebied van distributie van audio on demand.

ACM en de publieke omroepen

De publieke zenders worden gefinancierd met belastinggeld. De publieke omroepen mogen met het belastinggeld de markt niet verstoren. Bij de introductie van een nieuw of gewijzigd aanbodkanaal van de publieke omroep moeten de effecten op de concurrentie beoordeeld worden door de ACM. Dat doet de ACM door de situatie met het nieuwe of gewijzigde aanbodkanaal te vergelijken met de situatie zonder het nieuwe of gewijzigde aanbodkanaal.

Naast het advies van de ACM brengen ook het Commissariaat voor de Media en de Raad voor de Cultuur een advies uit. Op basis van deze adviezen zal de minister van OCW een ontwerpbesluit uitbrengen. Hierover kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Tegen het definitieve besluit van de minister over de introductie van NPOLuister - on demand staat beroep open.

 

Documenten

Marktimpactanalyse NPO Luister (PDF - 216.96 KB)