Kruimelpad

Vacatures en carrièrenieuws

ACM zoekt adviseurs voor internationaal mededingingsnetwerk ICN

06-02-2020

De ACM is als mededingingsautoriteit actief in het International Competition Network (ICN). ICN is een wereldwijd netwerk van mededingingsautoriteiten en heeft tot doel het behandelen van praktische handhavingsvraagstukken en onderwerpen op het gebied van mededinging. Binnen dit netwerk worden mededingingsautoriteiten bijgestaan door niet-gouvernementele adviseurs (NGA’s). Dit geldt ook voor de ACM. De participatie van NGA’s is bedoeld om de interactie tussen mededingingstoezicht, praktijk en de wetenschap te versterken.

Werkzaamheden

Als NGA speelt u binnen ICN onder meer een rol in het beoordelen van en deelnemen in relevante projecten. NGA’s hebben een adviserende functie bij onderwerpen die besproken worden tijdens teleconferenties en bijeenkomsten. Daarnaast kunt u een rol vervullen bij het ICN jaarcongres, waar de uitkomsten worden gepresenteerd. Meer informatie over ICN vindt u op www.internationalcompetitionnetwork.org.

U kunt in deze functie voor de ACM een nuttige bijdrage leveren door commentaar te geven op ICN werk. Daarnaast kunt u ICN - en het bestuur van de ACM binnen dit netwerk – van inzichten en advies voorzien. De ACM verwacht dat een NGA ten minste één van de ICN Werkgroepen volgt (zoals de kartelwerkgroep, de concentratiewerkgroep of de werkgroep rond machtsmisbruik en andere unilaterale gedragingen), een keer per jaar deelneemt aan een workshop van een ICN werkgroep en twee keer per drie jaar aan de ICN Annual Conference.

Profiel

Wij zijn op zoek naar experts die beschikken over een wetenschappelijke of praktijkgerichte achtergrond die nauw aansluit bij de werkzaamheden van ACM en een ruime ervaring op het gebied van mededinging (gepubliceerd werk, presentaties, etc.). Goede vaardigheden op het gebied van advisering, netwerken en communicatie zijn hierbij van belang. Daarnaast is het wenselijk dat de kandidaat affiniteit en expertise heeft op het gebied van (een van) de thema’s van de ACM Agenda 2020-2021: de digitale economie en de energiemarkt in transitie.

Het werk van een NGA wordt pro bono uitgevoerd en beslaat ca. 5 uur per maand, afhankelijk van de persoonlijke inzet. De positie ziet op een periode van 3 jaar.

Over de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. In goed functionerende markten concurreren bedrijven eerlijk met elkaar en benadelen zij niemand met oneerlijke praktijken. Mensen en bedrijven weten welke spelregels gelden en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Reageren?

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u vóór 27 maart 2020 sturen naar secretariaatbbc@acm.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Joost van Zwet, telefoon: 070 722 2596.